Teacher: Mrs Esther Kabibi Kahindi

 

Teacher: Mrs Florence Nzilani Mbova

 

Teacher: Mr Fidelis Ireri Nthiga

 

Teacher: Mr Dzango Chombo Mshenga

 

Teacher: Mr Julius Tsuma Hinzano

 

Teacher: Mrs Marren Awino Ochieng

 

Teacher: Mr Mutati Munyoki